9. 12. 2022
2-týr
20:0
(11:0, 5:0, 4:0)

Ótetin orny:
Baluan Şolaq at. SS
Bas tóreshiler:
Mogilnikova Irina
Jelilik tóreshiler:
Mikhramov Diyas
Sereda Mariya